32. ndz. zw. – 2019 r.

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.

3. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro o g. 11:00.

4. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Nabożeństwa wypominkowe:

WTOREK – g. 18:00 – Dobrzyca od nr 1 do 80

ŚRODA – g. 18:00 – Dobrzyca od nr 81 do końca

CZWARTEK – g.18:00 – kartki niepodpisane

PIĄTEK – g. 18:00 – Borkowice, Miłogoszcz, Skrzeszewo Słowienkowo, Smolne, Dworek, Uliszki.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od g. 17:00.

6. Intencje mszalne, prasa, ofiary.

7. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitych Bożych darów.

Intencje mszalne 10.11. – 17.11.2019 r.

„Zamówić i ofiarować Mszę św., jest najlepszym podarunkiem dla tych, których się kocha!”

XXXII ndz. zw. – 10.11

745 † Piotr, Edward, Petronela, Zdzisław Czechowscy; Teresa, Stanisław, Józef Czechowscy z rodz. Janickich
930 w int. Katarzyny Bęben – z ok. im. i 94. ur.
1100 † Tadeusz Bryliński
1230 † Wanda Malesza – 30. dzień

 

XXXIII ndz. zw. – 17.11

745 † Stanisław Adamczyk
930 † Zofia Gawęda – 2. r., Kazimierz Gawęda, rodzice ze strony Gawęda, Gadzała i Suszko
1100 † Tadeusz Bryliński, Daniel Kurosz
1230 za Parafian

 

Poniedziałek – 11.11

1100 w int. Ojczyzny

 
Wtorek – 12.11

1800 o zdrowie dla Zofi Gąska

 
Środa – 13.11

1800 w int. Zofi z ok. 70. urodzin – od dzieci i wnuków z rodzicami

 
Czwartek – 14.11

1800 † Stefania, Adam, Halina Wojtkiewicz; Norberta, Piotr Sorbaj; z rodz. Stankiewiczów

 
Piątek – 15.11

1800 † Tadeusz Gąska

 
Sobota – 16.11

900 † Bożena Herbuś – od kuzynki z Chęcin z rodzinami
1700 za Parafian

 

„O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci.”

Intencje mszalne 03.11. – 10.11.2019 r.

„Zamówić i ofiarować Mszę św., jest najlepszym podarunkiem dla tych, których się kocha!”

XXXI ndz. zw. – 03.11

745 † Władysław Szydłowski i † z rodz. Szydłowskich
930 † Zofia i Jan Porożńscy
1100 † Jan, Aniela, Zbigniew, Ryszard Kowalscy; Andrzej, Jan, Irena Reich
1230 † Antoni Lech

 

XXXII ndz. zw. – 10.11

745 † Piotr, Edward, Petronela, Zdzisław Czechowscy; Teresa, Stanisław, Józef Czechowscy z rodz. Janickich
930 w int. Katarzyny Bęben – z ok. im. i 94. ur.
1100 † Tadeusz Bryliński
1230 † Wanda Malesza – 30. dzień

 

Poniedziałek – 04.11

1800 † Zofia Andrzejewska – 4. r., Jan Andrzejewski

 
Wtorek – 05.11

1800 † Teresa i Eugeniusz – 12. r. Skibińscy

 
Środa – 06.11

1800 w int. Aleksandra Sywanicz z ok. roczku

 
Czwartek – 07.11

1800 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Agnieszki

 
Piątek – 08.11

1800 † Bożena Herbuś – 30. dzień

 
Sobota – 09.11

900 † Zofia, Wanda Stec – od sióstr i braci
1700 za Parafian

 

„O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci.”

31. ndz. zw. – 2019 r.

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominam o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu o:

PONIEDZIAŁEK – g. 18:00 – Dobrzyca od nr 1 do 40
WTOREK – g. 18:00 – Dobrzyca od nr 41 do 80
ŚRODA – g. 18:00 – Dobrzyca od nr 81 do końca
CZWARTEK – g.18:00 – kartki niepodpisane
PIĄTEK – g. 18:00 – Borkowice, Miłogoszcz, Skrzeszewo Słowienkowo, Smolne, Dworek, Uliszki

4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00.

5. Intencje mszalne, prasa., ofiary na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

7. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.

30. ndz. zw. – 2019 r.

1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

2. Zapraszam do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych, dzisiaj o g. 17:00, w tygodniu o g. 17:30.

3. Proszę o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można zabrać, wychodząc ze świątyni.

4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00.

5. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o g. 9:00 i 12:30 w kościele, procesja zostanie odprawiona na cmentarzu po Mszy Świętej o g. 12:30.

6. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o g. 9:00 i 17:00. Po Mszy Świętej o g. 17:00 Droga Krzyżowa na cmentarzu.

7. Intencje mszalne, prasa, akcja “zapałka nie ogrzeje”.

8. Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

9. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.

Intencje mszalne 27.10. – 03.11.2019 r.

„Zamówić i ofiarować Mszę św., jest najlepszym podarunkiem dla tych, których się kocha!”

XXX ndz. zw. – 27.10

745 † Helena, Tadeusz Machoccy; Józef, Piotr, Agnieszka, Stanisław Pietrowscy
930 † Maria, Wladysław Kniaziuk
1100 † Józef Wielgus – 8. r., rodzice – Rozalia i Kazimierz Wielgus
1230 † Stanisława Miklasińska – greg. 27

 

XXXI ndz. zw. – 03.11

745 † Władysław Szydłowski i † z rodz. Szydłowskich
930 † Zofia i Jan Porożńscy
1100 † Jan, Aniela, Zbigniew, Ryszard Kowalscy; Andrzej, Jan, Irena Reich
1230 † Antoni Lech

 

Poniedziałek – 28.10

1800 † Tadeusz, Agnieszka, Józef Lesiak
1830 † Stanisława Miklasińska – greg. 28

 
Wtorek – 29.10

1800 † Stanislawa Miklasińska – greg. 29

 
Środa – 30.10

1800 † Stanisława Miklasińska – greg. 30

 
Czwartek – 31.10

1800 † Bożena Herbuś – od Stanisławy i Mirosława Lesiaków

 
Piątek – 01.11

900 † Julia i Józef Szmalec
1230 w int. zmarłych

 
Sobota – 02.11

900 † Marianna Wasiak
1700 † Stanisław Wloch

 

„O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci.”

29. ndz. zw. – 2019 r.

1. “Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki “Maximum illud” papieża Benedykta XV.  Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. Zapraszam na nabożeństwo różańcowe dzisiaj o g. 17:00, w tygodniu o g. 17:30. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od. g. 17:00.

4. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszam do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

5. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, proszę o zabranie kart wypominkowych.

6. Intencje mszalne, prasa, ofiary, akcja “Zapałka nie ogrzeje”.

7. Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Wandę Malesza. Wieczny odpoczynek…

Intencje mszalne 20.10. – 27.10.2019 r.

„Zamówić i ofiarować Mszę św., jest najlepszym podarunkiem dla tych, których się kocha!”

XXIX ndz. zw. – 20.10

745 † z rodz. Zajęckich i Ukleja
930 † Edward Markiewicz i rodzice z obu stron
1100 †Jadwida i Kazimierz Dołhań
1230 † Stanisława Miklasińska – greg. 20

 

XXX ndz. zw. – 27.10

745 † Helena, Tadeusz Machoccy; Józef, Piotr, Agnieszka, Stanisław Pietrowscy
930 † Maria, Wladysław Kniaziuk
1100 † Józef Wielgus – 8. r., rodzice – Rozalia i Kazimierz Wielgus
1230 † Stanisława Miklasińska – greg. 27

 

Poniedziałek – 21.10

1800 † Stanisława Miklasińska – greg. 21

 
Wtorek – 22.10

1800 † Stanisława Miklasińska – greg. 22

 
Środa – 23.10

1800 † Stanisława Miklasińska – greg. 23
1830 † Daniel Marszałek – 25. r.

 
Czwartek – 24.10

1800 † Stanisława Miklasińska – greg. 24

 
Piątek – 25.10

1800 † Stanisława Miklasińska – greg. 25

 
Sobota – 26.10

900 w int. Józefa i Teresy Siciaków z ok. 58. r. ślubu
930 † Stanisława Miklasińska – greg. 26

 

„O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci.”

Świętujemy 70. lecie powołania Parafii – 2018 – fotoleracja

Widok wieży i z wieży po remoncie – 2018