• Caritas
  • Szkolne Koło Caritas
  • Grupa Modlitewna
  • Grupa Modlitewna „Szturm do Nieba”
  • Grupa Synodalna
  • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • Rada Duszpasterska
  • Rada Parafialna
  • Rodzina Przyjaciół Seminarium Duchownego
  • Schola
  • Żywy Różaniec