Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących.
W Kościele katolickim uznaje się siedem sakramentów:

  1. chrzest (łac. baptismum)
  2. bierzmowanie (confirmatio)
  3. Eucharystia (komunia święta) (eucharistia)
  4. pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania) (paenitentia)
  5. namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
  6. święcenia (sacri ordines)
  7. małżeństwo (matrimonium)