Remonty bieżące

W każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszach św. ofiary złożone do puszki przeznaczone są na bieżące remonty.

Za wsparcie serdeczne Bóg zapłać!

Remont wieży kościoła

 

W 2010 r. przeszła przez Dobrzycę wichura, która poczyniła wiele szkód, między innymi została uszkodzona wieża kościoła. Z uwagi na wartość obiektu oraz ze względu na jego zły stan techniczny wg opinii konserwatora zabytków należy w trybie pilnym wykonać niezbędne prace w celu zapobiegnięciu dalszej degradacji obiektu. Przeprowadzenie prac ma na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego, poprawę estetyki kościoła, zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym.Umożliwi to otwarcie kościoła dla turystów chcących podziwiać wyposażenie obiektu i sam obiekt.

Dobrzyca znajduje się na projektowanym szlaku św. Jakuba. Jest to najsłynniejszy szlak pielgrzymkowy o charakterze religijnym, ale również jest to szlak kulturalny, czy treningowy dostępny dla wszystkich bez względu na wyznanie. W 1987 r. szlak św. Jakuba został ogłoszony pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym, a w 1993 r. został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie w Polsce trwają prace nad identyfikacją i odtworzeniem starych szlaków pątniczych. Polska droga zostanie włączona w sieć szlaków europejskich i stanie się częścią wielkiej drogi Camino Europeo. Realizacja remontu wieży kościoła w Dobrzycy ze względu na projektowanie szlaku św. Jakuba ma istotne znaczenie dla promowania obiektu w Europie. Projekt będzie jednym z etapów prac mających na celu wyeksponowanie bogatej historii kościoła.

Całkowity koszt remontu wieży kościoła wynosi 992173.56 zł . Z tymże prace będą podzielone na poszczególne etapy. Koszt pierwszego etapu wynosi 273625.42 zł. W imieniu Parafian bardzo proszę o wsparcie.

Nr Konta: Pomorski Bank Spółdzielczy O/Będzino  26 8581 1014 0208 7450 2000 0001