Do chrztu dopuszcza się dzieci zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów), jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone (Instr. Ep., 2 i 3). Chrztu św. udziela się dzieciom na wyraźną prośbę i za wiedzą rodziców (opiekunów).

Niezbędne dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka (dobrze jest, gdy dziecko otrzyma imię świętego/ej przynajmniej jako drugie),
  • Dane rodziców chrzestnych, tj.: imię i nazwisko, adres, data urodzenia,
  • Zaświadczenie z Parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.

Rodzice chrzestni:
ojcem/matką chrzestnym/ną może być osoba, która otrzymała sakrament bierzmowania, jest katolikiem wyznającym swą wiarę i żyjącym zgodnie z nauką Kościoła, dlatego też do pełnienia tej funkcji nie może zostać dopuszczona osoba żyjąca w konkubinacie lub w tzw. wolnym związku, młodzież mieszkająca na próbę oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację.

Nauka przed chrztem:
ustalana jest w kancelarii po złożeniu wszystkich stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni podczas zgłoszenia dziecka do chrztu otrzymują karteczki do spowiedzi i na naukę przygotowawczą.