Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Dlatego nie bójmy się tego sakramentu!

Dla kogo jest przeznaczony:

  • dla chorych, dla osób w podeszłym wieku,
  • dla osób, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci (np. choroba, zbliżająca się ciężka operacja).

Sakrament chorych można przyjąć wiele razy w ciągu życia.

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią.

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu pogrzebu katolickiego:

  • akt zgonu USC,
  • zaświadczenie o przyjętych sakramentach (np.: ze szpitala),
  • informacje o dacie, godzinie i miejscu pogrzebu – najpierw ustalamy z Parafią, a później w zakładzie pogrzebowym,
  • jeżeli zmarły jest z innej Parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza.