Historia Dobrzycy

Dobrzyca (niem. Kordeshagen) –  niegdyś była to wieś rycerska. W roku 1000 Bolesław Chrobry tworzy Biskupstwo w Kołobrzegu, a na utrzymanie duchowieństwa nadaje ziemie w Dobrzycy. Na podstawie dokumentów niemieckich, w Dobrzycy wybudowano drewnianą kaplicę (ok. 1125 r.) przez Biskupa Ottona z Bambergu. W późniejszych latach, w okresie reformacji, dobra kościelne zostały zakupione przez szlachtę pomorską Podwilczów (von Podewils), a następnie przez związki małżeńskie tej rodziny przeszły na własność rodu Kamyków (von Kameke). Reformacja i wojna trzydziestoletnia były dominującymi przyczynami przejęcia kaplicy przez  ewangelików, bowiem szlachta pomorska przeszła na stronę reformacji.Obecny kościół pw. Trójcy Świętej, powstał na miejscu kaplicy drewnianej i został ukończony w 1867 r. Kościół został poświęcony 01.01.1946 r.

HISTORIA PARAFII

Do 1945 r. Dobrzycę zamieszkiwała głównie ludność wyznania protestanckiego. W niej znajdowała się siedziba Parafii do której należały Podbórz, Miłogoszcz, Smolne, Uliszki oraz Słowienkowo. We wczesnych latach 30. XX wieku w skład Parafii wchodziły również Wierzchomino (Varchmin), Sarge, Żydówko (Sydowswiese)  oraz Wierzchominko (Varchminshagen). Od 1945 r. w Dobrzycy mieszkają głównie katolicy.  Po II Wojnie Światowej opieką duszpasterską wiernych zajmowali się księża z Koszalina. 01 stycznia 1946 r. został poświęcony kościół w Dobrzycy. 25 września 1948 r.opiekę duszpasterską nad wiernymi obejmuje pierwszy proboszcz ks. Bolesław Ślósarczyk. Kilka lat później 01.06.1951 r. zostaje erygowana Parafia dekretem Kurii z Gorzowa z up. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Do Parafii należą kościoły w Strzepowie, Wierzchominie i kaplica w Uliszkach. Do lat 70. ub. stulecia do Parafii należał jeszcze kościół w Strachominie, który  został rozebrany. Aktualnie w kościele w Dobrzycy znajduje się dzwon z nieistniejącego kościoła datowany na rok 1631.

Kościół w Strzepowie był najpierw własnością szlachty pomorskiej Podwilczów (von Podewils), a następnie rodu pomorskiego Kamyków (von Kameke). Z pierwszego kościoła, wybudowanego na przełomie XIII i XIV wieku, pozostały nieliczne fragmenty(alegoryczne malunki, resztki witraży), wbudowane w obecny kościół. Nowy kościół  wzniesiono w XIX wieku i z tego okresu zachowały się jeszcze w 1889 r. epitafia rodów Podwilczów (von Podewils) i Kamyków (von Kameke). Kościół został poświęcony 15.07.1946 r. 

Kościół w Wierzchominie –  z niemieckich kronikach zanotowano, że w XIII wieku w Wierzchominie wybudowano kościół drewniany, który został zniszczony przez pożar. Na jego miejscu wybudowano nowy w 1784 r. Na początku XX wieku, drewniana wieża, starsza od reszty kościoła, została zastąpiona wieżą murowaną. Przejście szlachty pomorskiej – Podwilczów (von Podewils) i Kamyków (von Kameke) na wyznanie ewangelickie, zapoczątkowało szybki napływ kolonistów niemieckich. Jeszcze w 1889 r., znajdowały się w kościele epitafia nagrobne szlachty pomorskiej, właścicieli Wierzchomina. Kościół został poświęcony w dniu 15.07.1946 r.

W latach 70. XX wieku został rozebrany kościół w Strachominie widoczny na zdjęciu po prawej stronie w oddali w lewym górnym rogu.

Strachomin 1863-1864 r., Schloss Lithographie Alexander Duncker

Kopia oryginalnej akwareli kościoła w Strzepowie – wyk. Zygfryd Barz

Kopia oryginalnej akwareli kościoła w Dobrzycy – wyk. Zygfryd Barz

Pastorzy ewangeliccy do końca II Wojny Światowej

 • Johann Willenbecke
 • Peter Rugenwalde
 • Johann Sinapius, 1589-1604
 • Dionysius Schävius, 1604-1646
 • Matthäus Rüdiger, 1647-1669
 • Michael Listig, 1670-1701
 • Friedrich Listig, 1701-1716
 • Johann Gerhard Stolberg, 1716-1741
 • Johann Friedrich Schröner, 1742-1756
 • Bogislaw Daniel Sporges, 1758-1788
 • Karl Wilhelm Christian Richardi, 1789-1835
 • Friedrich Ludwig Ferdinand Meibauer, 1835-1867
 • Karl Moritz Reinhold Eschenbach, 1867-1890
 • August Eduard Pfaff, 1891-1906
 • Ulrich Wellmann, 1906-1928
 • Werner de Boor, 1928-1932
 • Konstantin Sadde, 1933-1945