15. ndz. zw. – 2018 r.

1. Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.

2. Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcam wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominam, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.

3. Intencje mszalne, prasa, ofiary.

4. W piątek będziemy gościć w naszej Parafii chór polonijny z Żytomierza. Zapraszam Parafian na spotkanie na g. 17:00.

5. Pożegnaliśmy w minionym tygodniu śp. Florentynę Jasińską, śp. Zygmunta Praskę i śp. Teresę Wojciechowską. Wieczny odpoczynek…

6. Niech Jezus obdarzy swoimi duchowymi darami solenizantów i jubilatów całego tygodnia