2. W.P. – 2024 r.

1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas…

 

2. Dziś o g. 16:00 Gorzkie Żale, w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej:

– Wierzchomino o g. 16:30

– Strzepowo o g. 17:15

– Dobrzyca o g. 18:00

Znajdźmy czas, aby uczestniczyć w tych nabożeństwach, albowiem dzięki nim możemy głębiej przeżyć tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

 

3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest NIEDZIELĄ AD GENTES i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła wrzucać ofiary na ten cel.

 

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca.

W piątek od g. 10:00 odwiedziny chorych, po południu adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 i okazja do spowiedzi świętej. Na zakończenie adoracji – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W sobotę po Eucharystii nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

 

5. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju miłosierdzia, Bożego które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi przed i podczas każdej Mszy Świętej…

1. W.P. – 2024 r.

1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem…

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty dziś dobiegają końca, ale warto i trzeba rozwijać w sobie ducha umartwienia, do czego bardzo zachęcamy.

 

3. Pomocą w tym mogą być wielkopostne akcje CARITASU, na przykład „Jałmużna postna”, gdzie do specjalnie przygotowanych kartonowych skarbonek można składać zaoszczędzone pieniądze. W skarbonki można zaopatrzyć się przy wyjściu z kościoła. Akcja trwa do Niedzieli Palmowej, a naszą jałmużnę postną przyniesiemy w Wielką Sobotę.

 

4. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy dziś o g. 16:00 na pierwsze Gorzkie Żale. Natomiast w piątki zapraszam na Drogę Krzyżową:

– w Wierzchominie o g. 16:30,

– w Strzepowie o g. 17:15,

– w Dobrzycy o g. 18:00.

 

5. We wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu o g. 17:00, po nabożeństwie Msza Święta w int. Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

 

6. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Przyjdźmy w tym dniu, jeśli mamy możliwość, na Mszę Świętą, a przede wszystkim pamiętajmy w modlitwie o Następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.

 

7. W sobotę o g. 10:00 odbędzie się dekanalne spotkanie kręgów Pielgrzymującej Matki Bożej w Śmiechowie. W programie Msza Święta i spotkanie w salce.

 

8. Przyszła niedziela – druga wielkopostna, to NIEDZIELA AD GENTES – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła.

 

9. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Bakun. Wieczny odpoczynek…

6. n.z. – 2024 r.

1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynającego się w środę okresu Wielkiego Postu, a dzisiaj rozpoczynający się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu…

2. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy Świętej udzielę sakramentu namaszczenia chorych.

3. We wtorek o g. 18:00 nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam.

4. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem na znak pokuty naszych głów popiołem odprawimy o g. 9:00 i 18:00. Zachęcam do licznego uczestnictwa oraz do wejścia i całkowitego zaangażowania się w ten święty czas. Tego dnia rozpoczynamy Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, a na zakończenie Mszy Świętych na prośbę ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego będzie można materialnie wspomóc osoby najbardziej potrzebujące, seniorów, osoby z niepełnosprawnością oraz rodziny, które straciły swój dom na Ukrainie.

5. CARITAS na czas Wielkiego Postu proponuje nam wiele akcji dobroczynnych. Będziemy o nich informować na bieżąco, o jednej już dziś chcemy powiedzieć: chodzi o „Jałmużnę postną” – do specjalnie przygotowanych kartonowych skarbonek można przekazywać zaoszczędzone pieniądze, które wydalibyśmy na różnego rodzaju przyjemności. W skarbonki można zaopatrzyć się w parafialnym oddziale organizacji; tam też prosimy je oddać na zakończenie czasu pokuty i przemiany – najlepiej do Niedzieli Palmowej. Pragniemy naszą jałmużnę postną przynieść w procesji z darami podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

6. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tak zwany „czas zakazany”, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, wesel i dyskotek.

8. Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne. Zapraszam serdecznie na drogę krzyżową w piątki o g. 16:30 w Wierzchominie, 17:15 w Strzepowie i o g. 18:00 w Dobrzycy. Nabożeństwo Gorzkich Żalów w niedzielę o g. 16:00.

9. Intencje mszalne, prasa, ofiary.

10. Spotkanie młodzieży w sobotę o g. 9:30 w salce. Serdecznie zapraszam.

5. n.z. – 2024 r.

1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki…

2. To już ostatnie dni karnawału. Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej radości. W sobotę o g. 20:00 rozpoczniemy „Bal Parafialny” Jeszcze możemy się zapisać.

3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00. Serdecznie zapraszam.

4. W jutrzejszy poniedziałek, z racji na przypadające wspomnienie Świętej Agaty, na Mszy Świętej pobłogosławię przyniesiony chleb oraz wodę.

5. Natomiast w przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Chorym Parafianom udzielę sakramentu chorych.

6. Intencje mszalne, prasa, ofiary.

7. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości. Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

8. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Marszałek. Wieczny odpoczynek…

4. n.z. – 2024 r.

1. Ukazany w dzisiejszej Ewangelii Jezus budził lęk i zdumienie wśród słuchających Go i będących świadkami znaków, które czynił. Dzisiaj również Jego Ewangelia spotyka się z różnym przyjęciem; my jednak pragniemy przyjmować ją wciąż otwartym sercem i na co dzień ją wypełniać.

2. To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych wszystkich, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.

3. W piątek, 2 lutego, będziemy przeżywali święto Ofiarowania Pańskiego, które w polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o g. 9:00 i 18:00. Na początku każdej Mszy będzie miała miejsce ceremonia poświęcenia świec, zatem przynieśmy ze sobą świece-gromnice. Niech one staną się znakiem obecności Chrystusa – Światłości świata; zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej obecności i opatrzności Bożej sobie nieustannie przypominać. Godzinę przed wieczorną Mszą Świętą, z racji pierwszego piątku miesiąca, okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi świętej. Odwiedziny chorych od. g. 10:00.

4. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą modlitwą wszystkich, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Bogu, żyjąc według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Składane w to święto ofiary przeznaczone zostaną na wspomożenie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej ojczyźnie.

5. W sobotę, 3 lutego, z okazji liturgicznego dnia Świętego Błażeja, którego czcimy jako orędownika w chorobach gardła, poranną Mszę odprawimy według formularza o tym Świętym, na zakończenie której pobłogosławię świece oraz udzielę specjalnego błogosławieństwa za jego wstawiennictwem. To również pierwsza sobota miesiąca, zatem po Mszy św. odmówimy modlitwę różańcową.

6. Intencje mszalne, prasa, Bal Parafialny.

Plan kolędy:

Poniedziałek – 14:00 – Dobrzyca – od p. Kretów do p. Hanaszów

Wtorek – 14:00 – Dobrzyca – od. p. Stańczaków do Ośrodka Zdrowia

Środa – 14:00 – Dobrzyca – od. p. Wasiaków do p. Lutych

Czwartek 15:00 – Dobrzyca – od p. Michalskiej do Poczty

Piątek – 14:00 – Dobrzyca – od p. Wielgus do p. Nabereźnych

7. Jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Tym, którzy korzystają z czasu ferii zimowych, życzymy bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku. Pozdrawiamy również wszystkich wypoczywających w naszej wspólnocie.

3. n. z. – 2024 r.

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

3. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

4. Intencje mszalne, prasa, ofiary.

5. W tym tygodniu przybędę z modlitwą i błogosławieństwem do parafian:

Niedziela 21.01. – 14:00 – Dobrzyca /od. p. Krakowiak do p. Meresińskich/

Niedziela 28.01. – 14:00 – Dobrzyca /od p. Kretów do p. Hanaszów/

6. Życzymy solenizantom i jubilatom tego tygodnia zdrowia i wielu łask Bożych.

7. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Kazimierza Siciaka i śp. Marię Hanasz. Wieczny odpoczynek…

2. n. z. – 2024 r.

1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: może warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej parafii, aby to pragnienie realizować

2. Od czwartku, 18 stycznia, do czwartku, 25 stycznia, trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo ich wiary.

 

3. W tym tygodniu przybędę z modlitwą i błogosławieństwem do parafian:

 

Niedziela – 14:00 – Dobrzyca /blok nr 84/

Poniedziałek – 14:00 – Dobrzyca /od dołka do p. Lesiaków/

Wtorek – 14:00 – Wierzchomino /od p. Borzęckiej do leśniczówki/

Środa – 14:00 – Wierzchomino /od początku, kolonia, do szkoły/

Czwartek – 14:00 – /Wierzchominko /

Piątek – 14:00 – Smolne/ul. Kościelna i Leśna/

Sobota 10:00 – Smolne

Niedziela – 14:00 – Dobrzyca /od. p. Krakowiak do p. Meresińskich/

 

4. Intencja mszalne, prasa, ofiary.

 

5. Daru zdrowia i obfitości łask Bożych przyzywamy dla solenizantów i jubilatów tygodnia.

Chrzest Pański – 2024 r.

1. Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Boga, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga.

2. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewana kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego.

3. W sobotę o g. 17:30 nabożeństwo fatimskie, po nabożeństwie Msza św. Serdecznie zapraszam.

4. Odwiedziny kolędowe:

Niedziela – 14:00 – Uliszki

Poniedziałek – 14:00 – Strzepowo /od początku do kościoła/

Wtorek – 14:00 – Strzepowo /od końca do kościoła/

Środa – 14:00 – Strachomino /od początku do p. Gołuchowskich/

Czwartek 15:00 – Strachomino /od p. Satro do p. Sobierajów/

Piątek – 14:00 – Strachomino /od p. Kret do p. Litwin/

Sobota 14:00 – Dobrzyca /blok nr 116 i domki przy Alpie do p. Głodny/

Niedziela – 14:00 – Dobrzyca /blok nr 84/

5. Intencje mszalne, prasa.

6. Przekazujemy dla wszystkich świętujących w tym tygodniu urodziny i imieniny najserdeczniejsze życzenia.