1. ndz. W.P. – 2021 r.

1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o g. 16:30 w Wierzchominie, o g. 17:15 w Strzepowie i o g. 18:00 w Dobrzycy. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17:00 gorzkie żale. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

3. Intencje mszalne, prasa, ofiary.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

5. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Stanisławę Boguszko, śp. Zbigniewa Naszydłowskiego, śp. Genowefę Paczkowską. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

6. ndz. zw. – 2021 r.

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.

3. Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

4. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o g. 9:00 i 18:00.

5. W pierwszy piątek rozpoczętego Wielkiego Postu modlitwą i postem wynagradzajmy Bogu za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. To bardzo trudny temat, trzeba więc żarliwej modlitwy o nawrócenie sprawców i uzdrowienie dotkniętych tym doświadczeniem.

6. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o g. 16:30 w Wierzchominie, o g. 17:15 w Strzepowie i 18:00 w Dobrzycy. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17:00 gorzkie żale z adoracją Najświętszego Sakramentu.

7. Intencje mszalne, prasa, ofiary.

5. ndz. zw.– 2021 r.

1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

2. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. O godz. 18:00 w szczególny sposób będziemy się modlić za chorych z naszej parafii. Adoracja w intencji chorych od g. 17:00.

3. W sobotę o g. 17:00 nabożeństwo fatimskie, po nabożeństwie Msza św. Szczególnie zapraszam Koła Żywego Różańca.

4. Intencje mszalne, prasa.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła śp. Marianna Wanat . Pogrzeb we wtorek o g. 12:00. Wieczny odpoczynek…

3. ndz. zw. – 2021 r.

1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).

2. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.

3. Kończymy spotkania kolędowe. W tym tygodniu zapraszam parafian z Dobrzycy na Eucharystię o g. 18:00:

Poniedziałek – Dobrzyca – od p. Michalskiej do p. Krakowiak

Wtorek – Dobrzyca – od p. Wielgus do p. Filipiaków

Środa – Dobrzyca – domki przy Alpie, blok 84 i 116

4. W czwartek zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu od g. 17:00.

5. Intencje mszalne, prasa, Dzień Solidarności z Chorwacją”.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. W ubiegłym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Zdzisław Nowosad i śp. Józef Siadul. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych.

2. ndz. zw. – 2021 r.

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy.

3. W tym tygodniu spotkanie kolędowe {Eucharystia):

Poniedziałek – Strachomino (Eucharystia w Strzepowie o g. 17:00)

Wtorek – Wierzchominko (Eucharystia w Wierzchominie o g. 17:00)

Środa – Wierzchomino (Eucharystia w Wierzchominie o g. 17:00),

Czwartek, piątek, sobota – Eucharystia w Dobrzycy o g. 18:00

Czwartek – Smolne – cała miejscowość

Piątek – Dobrzyca (od dołka do p. Hanaszów)

Sobota – Dobrzyca (od p. Stańczaków do p. Lutych)

4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach.

5. Intencje, prasa, „Dzień solidarności z Chorwacją – ofiary do puszek

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.