Kościół uczy, że małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, tzn. przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, poprzez którą oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują całkowitą wierność małżonków. Nierozerwalność i jedność są potrzebne do zaistnienia tej szczególnej wspólnoty, a także dla dobra dzieci.

Uwaga!
Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest Parafia zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (ważne, by po ustaleniu planowanej daty ślubu zarezerwować termin w Parafii).

Do załatwienia formalności narzeczeni zgłaszają się osobiście, co najmniej 3 miesiące przed ślubem.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

  • dowody osobiste mających zawrzeć związek małżeński,
  • świadectwo chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia (ważne 6 m-cy) i informacją o bierzmowaniu,
  • kserokopia świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej,
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 3 m-ce, przynosi się je w trakcie przygotowania) lub
  • akt zawarcia związku cywilnego w USC,
  • dane personalne świadków ślubu (osoba pełnoletnia): nazwisko i imiona, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia.

Nauki przedślubne
Ogólne i indywidualne z doradczynią życia rodzinnego oraz kapłanem ustalmy indywidualnie w kancelarii przy zgłoszeniu ślubu.
Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne. Podchodząc do spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.