Miesiąc listopad tradycyjnie poświęcony jest w Kościele modlitwie za zmarłych. Tajemnica świętych obcowania przypomina, że jesteśmy jedną wielką rodziną Bożą. Śmierć, bowiem nie przerywa więzi, które nas łączą, ale je umacnia. Ci, którzy są już w Królestwie Niebieskim, pomagają nam. A my staramy się pomóc wszystkim cierpiącym w czyśćcu. Nasza modlitwa za zmarłych podkreśla więc więzi, które łączyły nas za życia.

Wśród tradycyjnych form modlitwy za zmarłych wyróżniamy następujące:

 1. Msza św. – najdoskonalsza forma modlitwy, w której uobecnienie zbawczej ofiary Chrystusa jest ofiarowane w intencji zmarłych.
 2. Wypominki – w naszej Parafii przez cały listopad polecać będziemy dusze wiernych zmarłych miłosierdziu Bożemu.

Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych – tak w „wypominkach”, jak i przez zamawianie intencji mszalnych.

Pobierz formularz wypominek 

Nazwiska i imiona piszemy w mianowniku i czytelnie.
Na kopercie, albo na odwrocie kartki piszemy:

 • nazwę miejscowości w której mieszkamy i numer domu
 • godzinę niedzielnej Mszy św. w czasie której nasi zmarli mają być wymieniani.

 

NABOŻENSTWA WYPOMINKOWE

 • PONIEDZIAŁEK –  g. 18:00 – Dobrzyca od nr 1 do 40
 • WTOREK –  g. 18:00 – Dobrzyca od nr 41 do 80
 • ŚRODA – g. 18:00 – Dobrzyca  od nr 81 do końca
 • CZWARTEK – g.18:00  – kartki niepodpisane
 • PIĄTEK – g. 18:00 – Borkowice, Miłogoszcz, Skrzeszewo Słowienkowo, Smolne, Dworek
 • SOBOTA – g. 16:00 – Uliszki
 • NIEDZIELA – Dobrzyca – g. 7:45 i 11:00, Strzepowo – g. 09:30, Wierzchomino – g. 12:30