Miesiąc listopad tradycyjnie poświęcony jest w Kościele modlitwie za zmarłych. Tajemnica świętych obcowania przypomina, że jesteśmy jedną wielką rodziną Bożą. Śmierć, bowiem nie przerywa więzi, które nas łączą, ale je umacnia. Ci, którzy są już w Królestwie Niebieskim, pomagają nam. A my staramy się pomóc wszystkim cierpiącym w czyśćcu. Nasza modlitwa za zmarłych podkreśla więc więzi, które łączyły nas za życia.

Wśród tradycyjnych form modlitwy za zmarłych wyróżniamy następujące:

  1. Msza św. – najdoskonalsza forma modlitwy, w której uobecnienie zbawczej ofiary Chrystusa jest ofiarowane w intencji zmarłych.
  2. Wypominki w naszej Parafii przez cały listopad polecać będziemy dusze wiernych zmarłych miłosierdziu Bożemu.

Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych w nabożeństwach wypominkach, jak i przez zamawianie intencji mszalnych.

Pobierz formularz wypominek 

Nazwiska i imiona piszemy w mianowniku i czytelnie.
Na kopercie, albo na odwrocie kartki piszemy:

  • nazwę miejscowości w której mieszkamy i numer domu
  • godzinę niedzielnej Mszy św. w czasie której nasi zmarli mają być wymieniani.

NABOŻENSTWA WYPOMINKOWE

  • NIEDZIELA – Strzepowo – g. 09:30, Wierzchomino – g. 12:30
  • PONIEDZIAŁEK –  g. 18:00 – Dobrzyca od nr 1 do 40
  •  CZWARTEK-  g. 18:00  Dobrzyca od nr 41 do końca
  •  PIĄTEK- g. 18:00 – Borkowice, Miłogoszcz, Skrzeszewo Słowienkowo, Smolne, Dworek, Uliszki