Wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania (kan. 891 KPK). W naszej Diecezji jest to pierwsza klasa szkoły średniej lub w miarę przygotowania później.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa trzy lata. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu jest Parafia zamieszkania. Katecheza w szkole nie przygotowuje bezpośrednio do sakramentu i katecheta nie jest osobą dopuszczającą do sakramentu bierzmowania, lecz tylko potwierdza udział w katechezie, by móc rozpocząć przygotowania parafialne.
W zakres przygotowania wchodzą spotkania ogólne i formacyjne.

Zapisy do bierzmowania odbywają się w Parafii (nie na katechezie).

Formacja przygotowująca rozpoczyna się w VII kl. Szkoły Podstawowej (kandydaci wraz rodzicami składają w kancelarii pisemną deklarację).

Pobierz deklarację bierzmowania