Powołanie Parafii pw. Trójcy Świętej – Anno Domini 1948

Dnia 25.09.1948 r. przybył do Dobrzycy ks. Bolesław Ślósarczyk, pierwszy proboszcz, który aktualnie spoczywa przy kościele w Dobrzycy. Następnego dnia tj. w niedzielę o g. 10:00 odprawił pierwsze nabożeństwo i spotkał się z wiernymi. W dniu 29.09.1948 r. ks. Bolesław wraz z O. Alfonsem z Koszalina udał się do ks. Dziekana Pękalskiego do Białogardu w celu ustalenia terenu nowej parafii. Po omówieniu zaistniałej nowej sytuacji z polecenia ks. Dziekana z dniem 1.10.1948 r. zostaje powołana Parafia w Dobrzycy w skład której wchodziły kościoły w Dobrzycy, Strzepowie, Wierzchominie i Sarbinowie wraz z  miejscowościami: Strachomino, Strzepowo, Dobrzyca, Podbórz, Smolno, Wierzchominko, Wierzchomino, Komory, Miłogoszcz, Słowienkowo, Liski, Kiszkowo, Będzino, Będzinko, Sarbinowo, Chłopy, Skrzeszewo.

Od tych wydarzeń w tym roku minęło 69. lat. W przyszłym Anno Domini 2018 Parafia będzie przeżywać piękny Jubileusz 70. lecia powstania. Do tego wydarzenia parafianie przygotowują się przede wszystkim przez modlitwę, dlatego każdego 13 dnia miesiąca, począwszy od września, spotykamy się w świątyni i zawierzamy Parafię Bogu w Trójcy Jedynemu wraz z Matką Boża Fatimską i Jej wiernym sługą św. Janem Pawłem II.

Zachęcam do lektury kroniki parafialnej, której zapiski będą systematycznie umieszczane w zakładce: kronika parafialna

Zapraszam do wspólnej modlitwy i proszę o modlitwę w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej!

Pobierz tekst nabożeństwa zawierzenia Parafii – Jubileusz.pptx