Powołanie Parafii pw. Trójcy Świętej – Anno Domini 1948

Dnia 25.09.1948 r. przybył do Dobrzycy ks. Bolesław Ślósarczyk, pierwszy proboszcz, który aktualnie spoczywa przy kościele w Dobrzycy. Następnego dnia tj. w niedzielę o g. 10:00 odprawił pierwsze nabożeństwo i spotkał się z wiernymi. W dniu 29.09.1948 r. ks. Bolesław wraz z O. Alfonsem z Koszalina udał się do ks. Dziekana Pękalskiego do Białogardu w celu ustalenia terenu nowej parafii. Po omówieniu zaistniałej nowej sytuacji z polecenia ks. Dziekana z dniem 1.10.1948 r. zostaje powołana Parafia w Dobrzycy w skład której wchodziły kościoły w Dobrzycy, Strzepowie, Wierzchominie i Sarbinowie wraz z  miejscowościami: Strachomino, Strzepowo, Dobrzyca, Podbórz, Smolno, Wierzchominko, Wierzchomino, Komory, Miłogoszcz, Słowienkowo, Liski, Kiszkowo, Będzino, Będzinko, Sarbinowo, Chłopy, Skrzeszewo.

Od tych wydarzeń w tym roku minęło 70 lat. Przeżywamy piękny Jubileusz 70. lecia. Każdego 13 dnia miesiąca spotykamy się w świątyni i zawierzamy Parafię Bogu w Trójcy Jedynemu wraz z Matką Boża Fatimską i Jej wiernym sługą św. Janem Pawłem II, którego relikwie posiadamy.

Zachęcam do lektury kroniki parafialnej, której zapiski będą systematycznie umieszczane w zakładce: kronika parafialna

Zapraszam do wspólnej modlitwy i proszę o modlitwę w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej.