Plan kolędy

Odwiedziny duszpasterskie od 27.01. – 01.02. 2019 r.

niedziela – 14:00 – Dobrzyca /blok nr 84/, poniedziałek – 14:00 – Smolne, ul. Leśna i Kościelna, wtorek – 14:00 – Dobrzyca /od p. Wasiaków do p. Lutych/, środa – 14:00 – Dobrzyca /od p. Michalskiej do poczty/, czwartek – 14:00 – Dobrzyca /od p. Wielgus do p. Nabereźny/ piątek – 14:00 – Dobrzyca / od. p. Krakowiak do p. Meresińskich/.