ks. Andrzej Sołtys – zapiski

ks. Jan Domin – zapiski

ks. Józef Domińczak – zapiski

ks. Władysław Wójtowicz – zapiski

ks. Bolesław Ślósarczyk – zapiski