I Komunia Święta odbywa się dla wszystkich dzieci we własnej Parafii, mimo uczęszczania do różnych szkół.

Rodzice uczestniczą z dzieckiem w niedzielnych Mszach św., nabożeństwach różańcowych, roratach, Drodze Krzyżowej, a także w katechezie parafialnej i w spotkaniach formacyjnych (zgodnie z ogłaszanym grafikiem).

DEKLARACJA RODZICÓW
Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowanie do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

Pobierz deklarację rodziców